Wat is er eigenlijk nog van ‘de Berghut’ over?

“Het is zoals het aan het worden is.”
Loesje

 

Vanmorgen dacht ik – Nel – na over een terugblik op 2016 en een vooruitblik op 2017.

Toen ik aan 2016 dacht, dacht ik aan een bijzonder overgangsjaar.
Het jaar waarin we van ‘zelf gasten ontvangen en blij maken’ gingen naar ‘het helpen van mensen die dat ook willen of al doen’.

Ik dacht aan de winter waarin we voor het laatst nog zoveel gasten in de winter zouden ontvangen.
Een winter in het teken van afscheid.
En ontzettend mooie herinneringen, die we koesteren.

Ik dacht ook aan een winter waarin we de vluchtelingen die in Rauris verblijven op een avond in de Berghut ontvingen.
Zo fijn om deze mensen vervolgens te [her]kennen in het dorp en een praatje te kunnen maken.

Met voldoening dacht ik terug aan bijzondere [online] trainingen die we ontwikkeld hebben voor droomplekondernemers:
mensen die een gastenverblijf in Nederland of in het buitenland willen of hebben.
Wat een fijne en dankbare mensen hebben we mogen ondersteunen bij hun uniek gastenconcept.
En bij het helpen voelen en verwoorden wat hun echte droom is.

Ik dacht vanmorgen ook aan ons gezin, waarin we dagelijks ontdekken wie we allemaal zijn.
Wat we allemaal als individueel mens willen en hoe we daarin prettig samen willen leven.

Ik dacht ook aan de mijn wens om in 2016 meer echt samen met Hans te ondernemen.
Om ieder onze krachten te benutten, in gezamenlijkheid en met eigen passies.
Ook dat is een ontdekkingstocht, waarbij ieder weer nieuwe stappen richting onze krachten zetten.
We hebben ook ervaren hoe we een GOUD coachingsduo vormen en dat is heel gaaf om te ervaren.


Afscheid én geluk
Het was dus een jaar van loslaten.
Van nieuwe dingen ontwikkelen.
En een jaar van herontdekken en nieuwe balans vinden.
Ik ervaar ook meer en meer dat dingen heel goed naast elkaar kunnen bestaan.
We hebben een te gekke tijd gehad met gasten [en we kijken ernaar uit om komende winter weer mensen te mogen ontvangen, op kleine schaal in de Berghut én in het Proefhotel].
Én het is fijn om nu wat meer ons eigen ritme te volgen.
Om weer andere dingen te beleven: samen met het gezin en vrienden kerstvieren en echt vakantie ervaren.


Aangekondigde koers 2016
Ik dacht ook terug aan hoe we vorig jaar onze nieuwe richting hebben aangekondigd:
De DroomplekAcademie enerzijds en de Berghut als inspirerende groepsaccommodatie anderzijds [naast wat ‘nevenactiviteiten’]

Vanaf april  is een groot deel van onze aandacht naar het opbouwen van de DroomplekAcademie gegaan.
En ons verlangen om deze doelgroep vanuit onze ervaring te ondersteunen ís groot.
Zo groot dat we voelen dat daar toch voorlopig onze primaire aandacht ligt.

De Berghut als inspirerendé groepsaccommodatie zullen we op de website niet meer actief op de website aanbieden.
Als er iets op ons pad komt, laten we daarin ons gevoel en de timing spreken.
Waarbij ons uitgangspunt is dat we – naast onszelf – niet meer dan 1 medewerker nodig willen hebben.
We willen niet meer langdurig een groep mensen aansturen.
Dus neem gerust contact met ons op: we bekijken de mogelijkheden per aanvraag.
Vanaf dit jaar zullen teamactiviteiten zich waarschijnlijk wat meer verplaatsen naar het Berghutje.


Vrijheid van meningsverandering

Begin maart noemde vriend Jan Henk in een gesprek met ons de mooie term: vrijheid van meningsverandering.
Je kunt iets vinden, maar je mag mening veranderen.
Je kunt iets bedenken, maar je kunt pas voelen hoe het is als je het doet.
Want de ontwikkelingen gaan zo snel: er is bijna niets meer vast te leggen.
En zo leven wij nu: we doen zoveel mogelijk wat past voor ons.

Zoals ik het vorige jaar noemde: je droom ontwikkelt zich mee met je eigen ontwikkeling.
En zoals Loesje het verwoord:

“Het is zoals het aan het worden is.”

 

Dus zo is het op dit moment ongeveer geworden.
En volgens jaar ziet het er weer anders uit…

 


Wat is de Berghut eigenlijk nog?

Vanmorgen kwam ook de vraag in me op: “Wat is de Berghut inmiddels eigenlijk nog?”
Als gastenverblijf hebben we de Berghut opgebouwd als sterk merk.
Een plek voor ontmoeten, inspiratie en bergbeleving met authentieke berghutgebruiken.

Maar wat is het nu nog, als we nog weinig gasten ontvangen?

  • Het is fysiek een plek ontmoeten, inspiratie & bergbeleving waar we een paar keer per jaar nog mensen ontvangen, zelf geïntieerd of door anderen. Daarnaast kunnen mensen die hun Ik-vertrekdroom willen uitproberen dat op onze droomplek doen, maar dan onder de naam ‘Proefhotel’
  • De Berghut voor ons ook een startpunt voor het realiseren van berggerelateerde ‘activiteiten’, zoals het Berghutje, huttentocht met kinderen en de IgloExperience.
  • Symbolisch lijkt de Berghut de afgelopen jaren zijn uitgegroeid tot een inspiratiebron voor het najagen van je droom, het ontdekken wie je eigenlijk bent en het nemen van de hobbels die daarbij komen kijken.

Dus in de praktijk is de Berghut op dit moment een naam van een plek waar nog een paar keer per jaar fijne mensen ontmoeten. Maar de naam en het gedachtegoed is voor ons – en wellicht ook voor anderen – zoveel meer. De Berghut is de verbindende factor voor alles wat we gedaan hebben en doen.

De Berghut als inspiratiebron.


Ondertussen….

  • Organiseert Hans drie IgloExperiences deze winter: begin januari met een team vanuit Berghutje, begin februari leidt hij een aantal mensen op om de IgloExperience mee te kunnen begeleiden en vind begin maart de IgloExperience voor ondernemers plaats [nog 4 plekken vrij].
  • Ontvangen we van 12-18 maart een tiental ondernemers in de SneeuwWerplekweek [nog 3 plekken vrij]
  • Kun je komende winter én komende zomer nog naar het Proefhotel komen.
  • Organiseert Marjon Bohré begin juni weer een krachtweekend gebaseerd op het werk van Brené Brown [meer info volgt].
  • Vindt er komende zomer nog iets leuks plaats in de Berghut, maar daarover kunnen we nog niet zeggen.
  • En gaan we zelf 3 weken op pad met een camper richting Scandinavië. 🙂


ONZE VRAAG AAN JOU
Met de inzichten van vandaag willen we je graag iets vragen:

Wat heeft de Berghut de afgelopen jaren
– op wat voor een manier dan ook –
voor jouw betekent?

We horen het graag via info@gmail.com of op onze Facebookpagina onder deze post.

 

We wensen je een heel mooi 2017 vol ontmoeten, inspiratie en bergbeleving toe!

Warme groet,
Nel [en ook 100% namens Hans]


PS: op zaterdagmiddag 14 januari 2017 ben ik op het event van Marjon Bohre over de Moed van Imperfectie. Naast inspiratie voor leven vanuit authenticiteit, komt er al een leuk groepje oud-Berghutgasten met wie we waarschijnlijk een hapje gaan eten. Superleuk om je daar te ontmoeten!

 

de Berghut - dé vakantieplek voor gezinnen [kids 5-12 jaar] in Oostenrijk